ม.6/2

ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/2   ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
ชื่อกลุ่ม
สมาชิก
1……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
2……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
3……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..

ลิ้ง เว็บ เช่น

http://nonsasom1.wordpress.com/ โดยให้ทดสอบว่าสามารถเปิดเว็บของนักเรียนได้

Advertisements

Responses

 1. สมาชิก กลุ่ม ขนมบัวลอย

  1. น.ส พิมพกานต์ สิทธิโน เลขที่ 41 ม.6/2
  2. น.ส วาสนา อินสบหลม เลขที่ 49 ม.6/2
  3. น.ส ธันยพร คำสิทธิ เลขที่ 22 ม.6/2

  ลิงค์ http://www.pimpagan18.wordpress.com ค่ะ อาจารย์ นก

 2. กลุ่ม เซโรงง

  สมาชิกกลุ่ม

  นางสาวปาล์มฤดี จันคำ เลขที่ 31

  นางสาวพสิกา จันทา เลขที่ 38

  นางสาวสุนิศา คูณกลาง เลขที่ 52

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  http://www.aoommomo.wordpress.com

 3. กลุ่ม Unlimited editiom 2010 group
  นายเฉลิมชัย ไวริม เลขที่ 11
  นายวีระพงษ์ ถามาเลขที่15
  นางสาวปารวี ทะนันไชย เลขที่ 23

  กลุ่ม Unlimited editiom 2010 group

 4. 1.นายกฤษฎี กาศโอสถ เลขที่1
  2.นางสาวสลิลทิพย์ มณเฑียร เลขที่ ๕๑
  3.นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ เลขที่๕๔
  กลุ่ม GPA
  http://www.pearejung.wordpress.com

 5. 1 นางสาวณัฐวรา ภัยยะราช เลขที่ 21
  2 นางสาวอภิชญา มงคล เลขที่ 29
  3 นางสาวจิตราพร สิทธิยศ เลขที่ 33
  กลุ่ม เตาหลอม
  http://www.nooknickloveyui.wordpress.com

 6. 1.นางสาวกมลชนก จับใจนาย เลขที่ 18
  2.นางสาวภัทธิรา กุลณาวงค์ เลขที่ 24
  3.นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณมณี เลขที่ 36
  4.นางสาววราลักษณ์ องค์การ เลขที่ 48

  กลุ่ม vision 4 สาวแสนซน

  http://www.vision4angle.wordpress.com

 7. 1.นาย เฉลิมชัย ไวริม เลขที่ 11
  2.นายวีระพงษ์ ถามา เลขที่ 15
  3.นางสาว ปารวี ทะนันไชย เลขที่ 23
  ชั้นม.6/2

  กลุ่ม [Dark]_Unlimited Version 2010 Group

  http://www.602sw.wordpress.com

 8. 1.นางสาวรัตติยากร เทพประสิทธิ์ เลขที่25
  2.นางสาววิชิตา สกุลแก้ว เลขที่26
  3.นางสาวอุไรรัตน์ สอนนวลสี เลขที่30
  ชั้นม.6/2
  กลุ่มเซโรงัง
  http://oaewjest.wordpress.com

 9. 1.นางสาวปวีณา กรุณาก้อ เลขที่37
  2.นางสาวพิมพิไล ไชยสา เลขที่42
  3.นางสาววรรณวารี ลีลาศสง่างาม เลขที่47
  ชั้นม.6/2
  กลุ่ม for get me not
  เรื่อง ทับทิมกรอบ
  http://fai445.wordpress.com/

 10. 1. ชื่อโครงงาน การทำผัดไทย
  2. ทีมพัฒนา
  นางสาวพัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39 ม. 6/2
  นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เลขที่ 45 ม. 6/2
  นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ์ เลขที่ 53 ม. 6/2
  ชื่อกลุ่ม beautiful cyber
  http://patcharin26.wordpress.com/?p=10

 11. 1.นายธีระวัฒน์ แต้กุล เลขที่ 17 ม.6/2
  2.นายอนุสรณ์ จันสอง เลขที่ 8 ม.6/2

  ชื่อ กลุ่ม ฮานามิ 2PM

  http://viewlygood.wordpress.com

 12. 1.นายธนิศร์ วุฒิชา เลขที่ 4
  2.นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์อ้าย เลขที่ 12
  3.นายไนยชน ศรีบุญเรือง เลขที่ 13
  ชั้น ม.6/2
  กลุ่ม สวดย๊อด
  แอ่วเท่ๆเสน่ห์วัดน่าน
  http://naiyachon.wordpress.com/

 13. กลุ่ม กล้วยทอด

  1. นายเศรษฐพงศ์ นันภิวงค์ เลขที่ 6
  2. นายกิตติชัย พันธ์ชยพร เลขที่ 9
  3. นายภูกฤษ ดีปาละ เลขที่ 14

  ม.6/2

  http://believeloveful.wordpress.com/

 14. นางสาวจุฬาลักษณ์ ราชบุตร เลขที่ 19
  นางสาวสรินยา คำมูลอินทร์ เลขที่ 27
  นางสาวทัตพิชา มะโนแก้ว เลขที่ 35
  นางสาวภิภาภรณ์ วงศ์พุทธคำ เลขที่ 44

  http://www.Tudpichatatar.wordpress.com

 15. นาย ชาญวิทย์ พรมมิ เลขที่2
  นาย อนุพงษ์ ยศอาจ เลขที่7
  นางสาว อัฐนิยา เตชนันท์ เลขที่ 55

  http://www.sometwozaza.wordpress.com

 16. นายณัฐรัตน์ จันเครื่อง เลขที่ 3
  นายปฏิกรณ์ อินโองการ เลขที่ 5
  นางสาวณัฐนันท์ นันทะเสน เลขที่20

  https://mrluffink.wordpress.com

 17. นาย จาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10
  นางสาว สุริยาภรณ์ อนุรส เลขที่ 28
  นางสาวพิชยา หมื่นหน่อ เลขที่ 40
  http://www.jaturoza.wordpress.comาย

 18. นายอนูวัฒน์ ก๋าแก้ว เลขที่ 16
  น.ส.กาณจนา ธารดำรง เลขที่ 32
  น.ส.ศรสวรรค์ จันทร์วัง เลขที่ 50
  http://kanjanatharnd.wordpress.com

 19. นางสาวชนิดา นิลอุบล เลขที่34
  นางสาวภัทราวรรณ โลราช เลขที่43
  นางสาววรมน หมื่นดาบ เลขที่46

  http://www.sugarnm.wordpress.com

 20. ชื่อโครงงาน การทำผัดไทย
  2. ทีมพัฒนา
  นางสาวพัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39 ม. 6/2
  นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เลขที่ 45 ม. 6/2
  นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ์ เลขที่ 53 ม. 6/2
  ชื่อกลุ่ม beautiful cyber
  http://patcharin26.wordpress.com/?p=10

 21. ชื่อโครงงาน การทำผัดไทย
  2. ทีมพัฒนา
  นางสาวพัชรินทร์ สมบัติ เลขที่ 39 ม. 6/2
  นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์หาญ เลขที่ 45 ม. 6/2
  นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ์ เลขที่ 53 ม. 6/2
  ชื่อกลุ่ม beautiful cyber

  http://patcharin26.wordpress.com/

 22. http://oaewjest.wordpress.com
  ครูค่ะ กลุ่มเซโรงังเสร็จละนะค่ะ
  มาดูหน่อยนะค่ะ
  http://oaewjest.wordpress.com

 23. นาย จาตุรนต์ คำราชา เลขที่ 10
  นางสาว สุริยาภรณ์ อนุรส เลขที่ 28
  นางสาวพิชยา หมื่นหน่อ เลขที่ 40
  http://www.jaturoza.wordpress.com


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: