ม.6/3

ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/3   ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
ชื่อกลุ่ม
สมาชิก
1……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
2……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
3……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..

ลิ้ง เว็บ เช่น

http://nonsasom1.wordpress.com/ โดยให้ทดสอบว่าสามารถเปิดเว็บของนักเรียนได้

Advertisements

Responses

 1. 1.นางสาวภาวิตา ขวัญใจ เลขที่ 36 ม.6/3
  2.นางสาวกฤตติยา ก้อนจันทร์ เลขที่ 38 ม.6/3
  3.นางสาวศิริมาศ อินทะรังษี เลขที่ 55 ม.6/3

  ลิ้งเว็บ = https://mbdza.wordpress.com/

 2. 1.นาย ชินกฤต จันทะนะ เลขที่16 ม.6/3
  2.นาย สถาพร เผ่าเครื่อง เลขที่ 21 ม.6/3
  3.เสฏฐวุฒิ ถือพัฒน์ เลขที่ 22 ม.6/3
  http://hismaninsw.wordpress.com/

 3. 1. นาย กฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ เลขที่ 13
  2. นาย ภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18
  3. นางสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ เลขที่ 32

  http://panuwat25394.wordpress.com/

 4. http://timeohball.wordpress.com

  นาย ณภัทร โชติพิศาล ม. 6/3 เลขที่ 7
  นาย นำโชค มะโนจิต ม.6/3 เลขที่ 9
  นาย กัมพล วงค์คำ ม.6/3 เลขที่ 14

 5. นางสาว พิมพ์ชนก สระทองคำ เลขที่ 23 ม.6/3
  นางสาว ฐานมาศ พญาคำ เลขที่ 30 ม.6/3
  นางสาว อรอนงค์ เทียมแสง เลขที่ 43 ม.6/3
  http://naenty.wordpress.com

 6. http://thanaporn654.wordpress.com
  1.นางสาวณัชชา เสนจอม เลขที่ 31
  2.นางสาวธนภรณ์ ทะศรีแก้ว เลขที่34
  3.นางสาววัชโรบล วุฒิ เลขที่41

 7. 1.นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ปันวงศ์ เลขที่ 33 ม.6/3
  2.นางสาว วรรณวิภา ดีวงค์ เลขที่ 37 ม. 6/3
  3. นางสาว พัทรียา คีรีวรรณ เลขที่ 46 ม.6/3

  ลิงก์เว็บ = https://por12345.wordpress.com/

 8. http://nail58585.wordpress.com

  นาย ทรงวิทย์ ดาเคน เลขที่ 8
  นาย กิตติศักดิ์ ปาฟอง เลขที่ 15
  นาย ศุภโชค พรมมิ เลขที่ 19

 9. นางสาว จาริณี แก้วปินตา เลขที่ 27 ม.6/3
  นางสาว อภิชญา เย็นใจมา เลขที่ 42 ม.6/3
  นางสาว อัญชลี ซาวโนไชย เลขที่ 44 ม.6/3
  http://anchalee60344.wordpress.com/

 10. นางสาวกัณภิรมย์ เทพกัน เลขที่ 24
  นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานต๊ะระษี เลขที่ 47
  นางสาวชัชฏาภรณ์ ก้อชนะ เลขที่ 48
  ม6/3
  http://sweetpink630.wordpress.com/

 11. 1.นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ปันวงศ์ เลขที่ 33 ม.6/3
  2.นางสาว วรรณวิภา ดีวงค์ เลขที่ 37 ม. 6/3
  3. นางสาว พัทรียา คีรีวรรณ เลขที่ 46 ม.6/3
  http://por12345.wordpress.com/
  วิธีการทำบัวลอยไข่หวาน

 12. นางสาวศรินทิพย์ ทิศจันทร์ เลขที่ 41 ม.6/3
  นางสาวนิสา ศรีใหญ่ เลขที่ 51 ม.6/3

  https://aonniiair.wordpress.com/
  เรื่องฮาขำกลิ้ง

 13. นาย กฤษณะ อินต๊ะลือ เลขที่.2 ม.6/3
  นาย ณฐพล นนท์เต็ม เลขที่.6 ม.6/3
  นาย ศุภษิต ปันจันตา เลขที่.20 ม.6/3

  http://kuynoy.wordpress.com

  เกี่ยวกับเมือง…น่าน

 14. นาย กฤษฎา สุกสา ม. 6/3 เลขที่ 1
  นาย มาโนชย์ พระคุณอนันต์ ม.6/3 เลขที่ 10

  http://krisadasuksa.wordpress.com

  เรื่อง เด็ก แว้น

 15. http://panuwat25394.wordpress.com/

  นาย กฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ เลขที่ 13 ม. 6/3
  นาย ภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ม.6/3
  นางงสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ เลขที่ 32 ม.6/3

 16. นายธันวา ขัติยศ เลขที่ 17
  น.ส.พิชญา ราชธนุ เลขที่ 52
  น.ส.วรัชยา แสนดวงแก้ว เลขที่ 53 ชั้น ม.6/3
  http://zaweet.wordpress.com/

 17. นาย ชิน เสนสุวรรณกุล เลขที่ 4 ม.6/3
  นางสาว ขวัญจิรา สถานอุ่น เลขที่ 26 ม6/3
  นางสาว วิไลวรรณ จำปารัตน์ เลขที่ 54 ม6/3

  https://sathanaun.wordpress.com/

 18. http://kuynoy.wordpress.com/

  นาย กฤษณะ อินต๊ะลือ เลขที่.2 ม.6/3
  นาย ณฐพล นนท์เต็ม เลขที่.6 ม.6/3
  นาย ศุภษิต ปันจันตา เลขที่.20 ม.6/3

 19. นางสาว ชนินทรืวลัย วงษ์ทะ เลขที่28 ม.6/3

  นาวสาว วัชรินทร์ อินต๊ะวงค์ เลขที่39 ม.6/3

  http://beer39mild28.wordpress.com

 20. http://formton.wordpress.com/

  1. นายโชคชัย ชัยคำ เลขที่ 5 ม.6/3
  2. นายวรัญญู อิ่นแก้ว เลขที่ 11 ม.6/3

 21. http://aiwnimben.wordpress.com/

  1. นางสาวโชติกา พรหมแสนจันทร์ เลขที่ 29 ม.6/3
  2. นางสาวดารารัตน์ มูลแก้ว เลขที่ 49 ม.6/3
  3. นางสาวนันทพร แรงคง เลขี่ 50 ม.6/3

 22. 1.นางสาว เกศศิริน ชุ่มวงศ์ เลขที่ 25
  2.นางสาว พัชรวลัย กาวี เลขที่ 35
  3.นางสาว ณัฐยาภรณ์ ประสมสุข เลขที่ 45
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

  http://spiritsw.wordpress.com/

 23. http://aonniiair.wordpress.com/

  1.ชยพล เที่ยงตรง เลขที่ 3
  2.นางสาวศรินทิพย์ ทิศจันทร์ เลขที่ 41
  3.นิสา ศรีใหญ่ เลขที่ 51
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: