ม.6/4

ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/4   ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
ชื่อกลุ่ม
สมาชิก
1……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
2……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
3……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..

ลิ้ง เว็บ เช่น

http://nonsasom1.wordpress.com/ โดยให้ทดสอบว่าสามารถเปิดเว็บของนักเรียนได้

Advertisements

Responses

 1. สมาชิกกลุ่ม 3k gang-za
  1. นายกิตติพันธ์ ธะนะคำ เลขที่ 13
  2. นางสาวขวัญชนก นะวะสิทธิ์ เลขที่ 26
  3. นางสาวภัทร์ชุรีย์ สุวรรณฟู เลขที่ 46
  ลิงค์
  http://swm64.wordpress.com/
  http://www.flickr.com/photos/57940107@N05/
  http://www.youtube.com/user/kittiphanswm64

  Facebook ของสมาชิกในกลุ่ม
  http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001127167936
  http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001147620689
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001124160644

 2. http://banh01.wordpress.com/

  นาย ฐาปณัฐ แสนชัย ม.6/4 เลขที่2
  นาย กฤษฎาพงษ์ สารเทพ ม.6/4 เลขที่ 11
  นาย จิรายุทธ ธนะขันธ์ ม.6/4 เลขที่16

  กำลังดำเนินการครับ

 3. นาย จักราวุธ ธิโปธิ เลขที่ 15 ม.6/4
  นางสาว ศรัญญา เฟืองแก้ว เลขที่ 32 ม.6/4
  นางสาว อยู่หทัย กองบุญ เลขที่ 35 ม.6/4

  http://wapaina.wordpress.com/

  กำลังดำเนินการค่ะ

 4. http://fonjametarehaha.wordpress.com/
  http://www.youtube.com/user/fonjametare

  นางสาว ฝนทิพย์ หม้อกรอง ม.6/4 เลขที่30
  นางสาว ศิริวิมล อภิวัน ม.6/4 เลขที่33
  นางสาว อัจฉรา วงศ์ชัย ม.6/4 เลขที่36
  นางสาว รุจิรางค์ ยศกันโท ม.6/4 เลขที่48

 5. นายนันทจักร์ มีชัย เลขที่ 18
  นางสาวกัญญา พรมสาวะณา เลขที่ 38
  นางสาวพิชญา มะโนชัย เลขที่ 43

  http://kikpongcake.wordpress.com
  http:/www.youtube.com/user/nantajak
  http://www.flickr.com/photos/55003751@N04

  http://www.facebook.com/home.php#!/nantajak.meechai
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001304480296
  http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001126140588

 6. นาย สราวุธ สายเม้า เลขที่ 23 ม.6/4
  นางสาว ปภัสสร กันฟู เลขที่ 29 ม.6/4
  นางสาว วรรณยุพา วรรณพรม เลขที่ 49 ม.6/4

  http://www.voottykattynana.wordpress.com

  กำลังดำเนินการค่ะ

 7. 1.นางสาว ธนาพร พรมเสน เลขที่ 28
  2. นางสาว เฟื่องฝน เป็งแก้ว เลขที่ 31
  3. นางสาว อัมรา มินออน เลขที่ 37
  http://lin45.wordpress.com

  Facebook link
  http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001137030649
  http://www.facebook.com/home.php#!/album.php?profile=1&id=100001132980641
  http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001227399427

 8. Sky Cheer Group!!!
  1.นายพนรัตน์ มะโน เลขที่ 19
  2.นายณภัทร เทพจันตา เลขที่ 25
  3.นางสาวณัฐยา เกษมศิลป์ เลขที่ 27
  >>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4<<

  WordPress
  http://www.guponza.wordpress.com

 9. 1.นาย กิตติพันธ์ กันทะจันทร์ เลขที่ 1 ม.6/4
  2. นาย ปรเมศวร์ ครองดี เลขที่4 ม.6/4
  3. นาย กุลเดช พรหมภิไชย เลขที่14 ม.6/4
  http://abp01.wordpress.com

  อยู่ระหว่างดำเนินการ

 10. นางสาวกัณฑลี ทองขาว เลขที่ 39

  นายมลคลชัย ไชยวงค์ เลขที่ 5

  นางสาวพรรณิภา คำจันต๊ะ เลขที่ 45
  http://parnaomja.wordpress.com

 11. นายวิศรุต ศรีทะโร เลขที่ 7

  นายอัมฤทธิ์ บริสุทธิ์ เลขที่ 9

  นายกรกช คำตัน เลขที่ 10

  ม.6/4

  http://wisarut007.wordpress.com

 12. นาย จักราวุธ ธิโปธิ เลขที่ 15 ม.6/4
  นางสาว ศรัญญา เฟืองแก้ว เลขที่ 32 ม.6/4
  นางสาว อยู่หทัย กองบุญ เลขที่ 35 ม.6/4

  http://wapaina.wordpress.com/

  กำลังดำเนินการค่ะ

 13. นาย จักราวุธ ธิโปธิ เลขที่ 15 ม.6/4
  นางสาว ศรัญญา เฟืองแก้ว เลขที่ 32 ม.6/4
  นางสาว อยู่หทัย กองบุญ เลขที่ 35 ม.6/4

  http://wapaina.wordpress.com/

 14. นางสาว สุภัสสรา นันทเพรี เลขที่34 ม.6/4
  นางสาว ธนิดา ธนูสนธิ์ เลขที่40 ม.6/4
  นางสาว สุธาทิพย์ คำใจดี เลขที่51 ม.6/4

  https://adibospreecy.wordpress.com

 15. นางสาวพิมพ์นิภา กุ๊กไชย เลขที่ 44 ม.6/4
  นางสาวรุ่งทิวา ยะหลวง เลขที่ 47 ม.6/4
  นางสาววิภารัตน์ สุริยพรม เลขที่ 50 ม.6/4

  http://bell44.wordpress.com

 16. นาย พัชรพงษ์ การอ้วน เลขที่ 20 ม.6/4
  นางสาว นิกข์นิภา ขัดบง เลขที่ 41 ม.6/4
  นางสาว พรรณา จันทร์แสน เลขที่ 42 ม.6/4

  http://alofy.wordpress.com

 17. นาย พัชรพงษ์ การอ้วน เลขที่ 20 ม.6/4
  นางสาว นิกข์นิภา ขัดบง เลขที่ 41 ม.6/4
  นางสาว พรรณา จันทร์แสน เลขที่ 42 ม.6/4

  http://alofy.wordpress.com

 18. นายธนากร ทุ่งสง เลขที่ 17 ม.6/4
  นายสุทธิชัย คนสูง เลขที่ 24 ม.6/4

  http://sutthichai.wordpress.com/

 19. นายณัฐพล แสนวงศ์ เลขที่3 ม6/4
  นายวรัญญุ ชูคดี เลขที่6 ม6/4

  http://warunyoo.wordpress.com/

 20. นาย สุทธิพงษ์ สถาพร เลขที่ 8
  นาย กฤษณธพงษ์ กะรัตน์ เลขที่ 12
  นาย วสารัช จันคำเรือง เลขที่ 21
  นาย วีระ สาธร เลขที่ 22

  http://fuzerus.wordpress.com/

 21. นาย พัชรพงษ์ การอ้วน เลขที่ 20
  นางสาว นิกข์นิภา ขัดบง เลขที่ 41
  นางสาว พรรณา จันทร์แสน เลขที่ 42

  http://alofy.wordpress.com/

 22. 1.นายพนรัตน์ มะโน เลขที่ 19
  2.นายณภัทร เทพจันตา เลขที่ 25
  3.นางสาวณัฐยา เกษมศิลป์ เลขที่ 27
  >>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4<<

  WordPress
  http://guponza.wordpress.com/home/


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: