ม.6/1พ

ให้นักเรียนส่ง ส่งURL wordpressม.6/1 พ  ของแต่ละกลุ่มที่นี่ โดยให้เขียน
ชื่อกลุ่ม
สมาชิก
1……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
2……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..
3……………………………………เลขที่ …..ม.6/…..

ลิ้ง เว็บ เช่น

http://nonsasom1.wordpress.com/ โดยให้ทดสอบว่าสามารถเปิดเว็บของนักเรียนได้

Advertisements

Responses

 1. ชื่อกลุ่ม Natthaphat23960

  สมาชิก
  1.นายชิษณุพงศ์ แก้วจีน เลขที่ 4 ม.6/1(พ)
  2.นายพีรณัฐ จำปาแก้ว เลขที่ 6 ม.6/1(พ)
  3.นายณัฐภัทร ศิริอังกุล เลขที่ 8 ม.6/1(พ)

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  1.http://natthaphat23960.wordpress.com
  2.http://www.youtube.com/user/natthaphat23960
  3.http://www.flickr.com/photos/natthaphat23960

  Facebook ของสมาชิก (เรียงตามลำดับชื่อด้านบน)
  1.http://www.facebook.com/bunnie.kangkuama
  2.http://www.facebook.com/coffee.fair
  3.http://www.facebook.com/s.natthaphat

 2. ชื่อกลุ่ม…MegaJaNeNY
  สมาชิก…
  1.นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา เลขที่ 5 ม.6/1พ
  2.นายอนิรุธ อุ่นใจ เลขที่ 11 ม.6/1พ
  3.นางสาวจุฑามาศ ไชยวุฒิ เลขที่16 ม.6/1พ
  Link
  http://www.flickr.com/photoes/megajaneny/
  http://www.youtube.com/user/MegaJaNeNY
  http://megajaneny.wordpress.com/

 3. ชื่อกลุ่ม TAMYOKBEE
  สมาชิก
  1. นางสาว ชุติมา คำตัน เลขที่ 19 ม.6/1(พ)
  2. นางสาว ณิยวรรณ สีนิล เลขที่ 20 ม.6/1(พ)
  3. นางสาง สุทธาสินี พิศดาร เลขที่ 32 ม.6/1(พ)

  ลิ้ง เว็บ
  http://tamyokbee.wordpress.com/
  http://www.flickr.com/people/54943983@N02/
  http://www.youtube.com/user/TAMYOKBEE?feature=mhum

  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001142065929
  นางสาว ชุติมา คำตัน

  http://www.facebook.com/profile.php?id=1810387596
  นางสาว ณิยวรรณ สีนิล

  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001131573169
  นางสาว สุทธาสินี พิศดาร

 4. ชื่อกลุ่ม…MegaJaNeNY
  สมาชิก…
  1.นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา เลขที่ 5 ม.6/1พ
  facebook link..
  http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100001245891397
  2.นายอนิรุธ อุ่นใจ เลขที่ 11 ม.6/1พ
  facebook link..
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100000011292579
  3.นางสาวจุฑามาศ ไชยวุฒิ เลขที่16 ม.6/1พ
  facebook link..
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001128944500
  Link
  http://www.flickr.com/photos/megajaneny/
  http://www.youtube.com/user/MegaJaNeNY
  http://megajaneny.wordpress.com/

 5. ชื่อกลุ่ม NYP
  ชื่อเรื่อง ไบโอดีเซลอย่างง่าย

  1. นาย สิทธิชัย ศรีคำ เลขที่ 10 ม.6/1(พ)
  2. นางสาว พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 ม.6/1(พ)
  3.นางสาว ศิริรัตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 ม.6/1(พ)

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  http://pitandyim.wordpress.com
  http://www.youtube.com/user/24122535?feature=mhum
  http://www.flickr.com/photos/54955916@N04
  ลิงค์ facebook
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001135961502
  http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000222291277
  http://www.facebook.com/profile.php?id=100001127913252#!/profile.php?id=100001127913252

 6. ชื่อกลุ่ม หมูตุ๋น
  สมาชิก
  1 นางสาวมาศศุภา แสนอาทิตย์ เลขที่ 24 ม.6/1(พ)
  2 นางสาวสุดารัตน์ โนทะนะ เลขที่ 31 ม.6/1(พ)
  3 นางสาวหยาดวรุณ สร้อยญานะ เลขที่ 33 ม.6/1(พ)

  http://www.youtube.com/user/sudaratnotana1
  http://www.flickr.com/photos/54946731@N03/
  http://sudaratnotana.wordpress.com/

 7. กลุ่ม Namkwanmay/61p
  1. นางสาวขวัญ กองคำบุตร เลขที่ 14
  2.นางสาวชญานิศ อุปนันท์ เลขทื่ 17
  3.นางสาวโศภิษฐา ตระกูลสันติไมตรี เลขที่ 30
  http://namkwanmay.wordpress.com
  http://www.youtube.com/user/namkwanmay?feature=mhum
  http://www.flickr.com/people/ss001779@no8

 8. ชื่อกลุ่ม Pizzaeasy
  สมาชิก
  1.นส.พีรยา กิวัฒนา เลขที่ 23 ชั้นม.6/1(พ)
  2.นส.รติพร ใจยศ เลขที่ 25 ชั้นม.6/1(พ)
  3.นส.สุพิชชา คำอุ่น เลขที่ 34 ชั้นม.6/1(พ)
  ลิงค์เว็บ
  1.http://www.flickr.com/account/
  2.http://pizzaeasy.wordpress.com/
  3.http://www.youtube.com/user/Piizza1112?feature=mhum

 9. ชื่อกลุ่ม admllll
  สมาชิก
  1.นายกมลชัย นันตา เลขที่ 1 ม.6/1(พ)
  2.นายจารุกิต ไชยยง เลขที่ 3 ม.6/1(พ)
  3.นายพงศ์ทิวา ถานัน เลขที่ 14 ม.6/1(พ)

  ลิงค์เว็บ

  http://admlll.wordpress.com/
  http://www.youtube.com/user/admllll?feature=mhum
  http://www.flickr.com/people/58683750@N04/

 10. ชื่อกลุ่ม lollipopz1526
  สมาชิก
  1. นางสาวจิตประภัสสร ทะศรีแก้ว เลขที่ 15 ม.6/1(พ)
  2. นางสาววจนพร จิตรไพศาล เลขที่ 26 ม.6/1(พ)
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  http://lollipopz1526.wordpress.com/
  http://www.flickr.com/people/55360152@N03/
  http://www.youtube.com/user/lollipopz1526?feature=mhum

  facebook
  https://www.facebook.com/lollipopz1526
  http://www.facebook.com/khimmjitphaisan

 11. ชื่อกลุ่ม dtb
  สมาชิก
  1 นางสาววิชชุดา หลิมศิริวงษ์ เลขที่ 27 ม.6/1(พ)
  2 นางสาววิสสุตา สุธรรม เลขที่ 28 ม.6/1(พ)
  3 นางสาวนิธิตา ดวงตา เลขที่ 35 ม.6/1(พ)

  ลิงค์เว็บ

  http://dtdewtan.wordpress.com/
  http://www.youtube.com/user/BeeBuffOon?feature=mhum
  http://www.flickr.com/people/54954398@N06/

  facebook
  http://www.facebook.com/Dewaayy
  http://www.facebook.com/Wissutan
  http://www.facebook.com/search.php?q=Wichuda&init=quick&tas=search_preload#!/profile.php?id=1188976379

 12. ชื่อกลุ่ม Porwasin
  สมาชิก
  1.นายวศิน นุแปงถา เลขที่ 9 ม.6/1(พ)
  2.น.ส.ภัทรียา ชอบธรรม เลขที่ 36 ม.6/1(พ)

  Link…

  http://porwasin.wordpress.com/
  http://www.flickr.com/people/55350408@N07/
  http://www.youtube.com/user/porwasin?feature=mhum

 13. ชื่อกลุ่ม Fak-Cot-Jorm
  สมาชิก
  1.นายกฤตนัย อาริรทร์ เลขที่ 2 ม.6/1(พ)
  2.นายโพธิ์ศักดิ์ ทิพย์โพธิ์ เลขที่ 7 ม.6/1(พ)
  3.นายอภินันท์ สุมามาลย์ เลขที่ 12 ม.6/1(พ)

  ลิ้งเว็บ
  http://aphinansumamal.wordpress.com/
  http://www.flickr.com/photos/58958697@N04/
  http://www.youtube.com/user/M6113121991/

 14. ชื่อกลุ่ม NYP
  ชื่อเรื่อง ไบโอดีเซลอย่างง่าย

  1. นาย สิทธิชัย ศรีคำ เลขที่ 10 ม.6/1(พ)
  2. นางสาว พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 ม.6/1(พ)
  3.นางสาว ศิริรัตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 ม.6/1(พ)

  ลิงค์wordpress
  http://pitandyim.wordpress.com/home/

 15. กลุ่ม coffemate
  1.นส.ชลิตา สุทธิ เลขที่ 18 ม.6/1(พ)
  2.นส.ทิวารัตน์ คำจักร์ เลขที่ 21 ม.6/1(พ)
  3.นส.ลลิตพรรณ กุลเจริญ เลขที่37 ม.6/1(พ)

  ลิ้งเว็บ

  1. http://www.flickr.com/photos/aimmfaii
  2. http://www.youtube.com/user/coffeemate4706
  3. http://coffeemate4706.wordpress.com

  facebook

  1. http://www.facebook.com/coffeemate.aim
  2. http://www.facebook.com/chalita.sutti
  3. http://www.facebook.com/lalitphan.kulcharoan

  เอาอันนี้นะคะครู อันอื่นลบได้เลยค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: