ให้นักเรียนส่งงานค่ะ

ครูจะเข้ามาตรวจเว็บของท่านแล้วนะคะ

ขอให้ทุกท่านดำเนินการได้แล้วนะค่ะ
โดยให้เว็บของทุกกลุ่มประกอบด้วยดังต่อไปนี้ค่ะ

ส่วนที่ 1

1.ลิ้งของ wordpressครูอริศรา สะสม คือ http://kruarisara.wordpress.com
2.ลิ้งของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน http://www.srisawat.ac.th
3.ลิ้งเครือข่ายการศึกษา http://srisawat.wordpress.com
4.เว็บกลางส่งงานของนักเรียน https://swst2010.wordpress.com/
5.ลิ้งอื่นๆตามสมควร
ส่วนที่ 2

1.หน้า ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2.หน้า ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
3.หน้า ประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์
4.หน้า ข้อเสนอโครงงานของกลุ่ม
5.โดยรายการๅยที่ 1 2 3 ต้องแสดงความคิดเห็นของกลุ่มลงไปด้วย
ส่วนที่ 3

การออกแบบชิ้นงานของกลุ่ม ให้เขียนเล่าหรือสแกนภาพที่ออกแบบมาใส่

ส่วนที่ 4

1.หน้า ผลงานของกลุ่มที่ลิ้งมาจาก http://www.youtube.com
2.หน้า ภาพกิจกรรมที่ลิ้งมาจาก http://www.flickr.com
3.หน้า ผู้จัดทำ
4.หน้า ลิ้งFB ของแต่ละคนในกลุ่ม
5.หน้า แหล่งอ้างอิง
ส่วนที่ 5

รายงานโครงงาน

บที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

ตามตัวอย่างให้พอเห็นเป็นขั้นตอนการรายงานโครงการ

ส่วนที่ 6

TOK

ให้เขียนเล่า การทำงานของแต่ละคน ความดีงาม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการพัฬฒนา

และอื่นๆตามที่เห็นสมควร

ขอให้แต่ละกลุ่มแบ่งงานกันทำ ซึ่งมีบางกลุ่มได้ดำเนินการไปบางแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นความมั่งมั่นตั้งใจของนักเรียน
ครูอริศรา สะสม

Advertisements

Responses

 1. กลุ่มวัดมิ่งเมือง ลิ้งwordpress
  คือ http://www.toytaji.wordpress.com
  สมาชิก..นางสาวนิราวรรณ หมู่ธรรมไชย เลขที่ 27
  นางสาวเวธกานต์ อุปจกร์ เลขที่ 34
  นางสาวสุกัญญา อุดราช เลขที่ 37
  ………………….ชั้น ม.6/1……………………

 2. กล่มเฉาก๊วย ลิ้ง wordpress
  คือ http://www.sdf164647.wordpress.com
  สมาชิก เลขที่ 16 ,46 ,47 ชั้น ม.6/1

 3. http://komsansw.wordpress.com/
  Komsansw
  23866sw

 4. https://yimmysw.wordpress.com

  น.ส วชิราภรณ์ พองาม

  เลขที่ 29
  ม.6/8

  รหัส 080859sw

 5. นาย สยาม ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่29 ม.6/6
  นาย สถาพร เรือนอุน เลขที่ 28 ม.6/6

 6. นาย สยาม ตั้งจิตนุสรณ์ เลขที่29 ม.6/6
  นาย สถาพร เรือนอุน เลขที่ 28 ม.6/6
  http://konjaioon.wordpress.com/

 7. นางสาวสุรางคณา ปางแก้ว เลขที่ 38 ม.6/1
  นางสาวพบพร คณาภิบาล เลขที่ 45 ม.6/1
  นางสาวอรพรรณ ขัติวงค์ เลขที่ 50 ม.6/1
  http://kay24151.wordpress.com/

 8. นาย กฤชณรงค์ ทิพย์รัตน์ เลขที่ 13 ม. 6/3
  นาย ภานุวัฒน์ คำลือ เลขที่ 18 ม.6/3
  นางงสาว ณัฐวรา ปัญญาวรเมธ เลขที่ 32 ม.6/3

 9. นาย พัชรพงษ์ การอ้วน เลขที่ 20
  นางสาว นิกษ์นิภา ขัดบง เลขที่ 41
  นางสาว พรรณา จันทร์เเสน เลขที่ 42

  ม.6/4

 10. นาย พัชรพงษ์ การอ้วน เลขที่ 20
  นางสาว นิกษ์นิภา ขัดบง เลขที่ 41
  นางสาว พรรณา จันทร์เเสน เลขที่ 42

  ม.6/4

  http://alofy.wordpress.com

 11. wordpress: http://guponza.wordpress.com/home/
  จัดทำโดย
  1 นาย พนะรัตน์ มะโน เลขที่ 19
  2 นาย ณภัทร เทพจันตา เลขที่ 25
  3 นางสาว นัฐยา เกษมศาล เลขที่ 27
  ชั้น ม. 6/4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน

 12. wordpress:: http://lollipopz1526.wordpress.com

  จัดทำโดย
  1.นางสาว จิตประภัสสร ทะศรีแก้ว เลขที่ 15
  2.นางสาว วจนพร จิตรไพศาล เลขที่ 26
  ชั้น ม.6/1(พ)

 13. ชื่อกลุ่ม NYP
  ชื่อเรื่อง ไบโอดีเซลอย่างง่าย

  1. นาย สิทธิชัย ศรีคำ เลขที่ 10 ม.6/1(พ)
  2. นางสาว พิชญา อภิวัน เลขที่ 22 ม.6/1(พ)
  3.นางสาว ศิริรัตน์ อุดอินทร์ เลขที่ 29 ม.6/1(พ)

  ลิงค์wordpress
  http://pitandyim.wordpress.com/home/

 14. ชื่อกลุ่ม dtb
  ชื่อเรื่อง Wonderful Card

  1.นางสาววิชชุดา หลิมศิริวงษ์ เลขที่ 27
  2.นางสาววิสสุตา สุธรรม เลขที่ 28
  3.นางสาวนิธิตา ดวงตา เลขที่ 35
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (พ)

  ลิ้ง wordpress
  http://dtdewtan.wordpress.com/

 15. ชื่อกลุ่ม mikekylovely
  ชื่อเรื่อง ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอังคณา สาขา2

  นายคมสัน ปัญญาทิพย์ เเลขที่1 ม.6/5
  นางสาวกฤษณา อุนันตา เลขที่33 ม.6/5
  นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยธิ เลขที่41 ม.6/5

  ลิ้ง wordpress
  http://mikekylovely.wordpress.com/

 16. ชื่อกลุ่ม maprangpollamil
  ชื่อเรื่อง วัดพระธาตุเขาน้อย

  นางสาว ธนาภรณ์ ทะนันไชย เลขที่ 42
  นางสาว สมฤดี อุทธิยา เลขที่ 45

  http://maprangpollamil.wordpress.com/


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: